Enhedslisten,
Maria Reumert Gjerding - Fotograf Steen Brogaard

Maria Reumert Gjerding (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5051
E-mailadresse:

Maria Reumert Gjerding, født 3. august 1978 i København, datter af civilingeniør Søren Bønnelycke Gjerding og sygeplejerske Trine Reumert Schaltz.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Enhedslisten i Hillerødkredsen fra 2013.
Kandidat for Enhedslisten i Rudersdalkredsen fra 2010 til 2013.


Parlamentarisk karriere
Miljøordfører, klimaordfører, landbrugsordfører, grøn omstilling-ordfører, dyrevelfærdsordfører, familieordfører og demokratiordfører.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient. i miljøplanlægning og internationale udviklingsstudier, RUC, fra 1999 til 2006.
Grundskole og overskole, Vidar Skolen, fra 1985 til 1997.

Miljøpolitisk rådgiver, Enhedslisten, fra 2008 til 2015.
Administrationschef, Biosa Danmark, fra 2007 til 2008.
Projektleder, Biosa Danmark, fra 2005 til 2008.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen i Radius Elnet A/S fra 2013.


Publikationer
Medforfatter til »Vækst eller opvækst?« i bogen »Modvækst - omstilling til fremtiden«, 2011.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Demokratiordfører
Dyrevelfærdsordfører
Familieordfører
Grøn omstillingsordfører
Klimaordfører
Landbrugsordfører
Miljøordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Radius Elnet A/S.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]