Radikale Venstre,
Margrethe Vestager - fotograf Trine Søndergaard

Margrethe Vestager (RV)

Fhv. medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Fhv. minister

Margrethe Vestager, født 13. apr. 1968 i Glostrup, datter af Hans Vestager gift med Bodil Tybjerg. Gift med adjunkt, cand.mag. Thomas Jensen. Parret har børnene Maria, Rebecca og Ella.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 2. november 2014.
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Frederiksborg Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Radikale Venstre i Fredensborgkredsen fra 1998 til 2006.
Kandidat for Radikale Venstre i Esbjergkredsen fra 1988 til 1992.
Kandidat for Radikale Venstre i Rudersdalkredsen fra 2007 til 2014.


Parlamentarisk karriere
Økonomi- og indenrigsminister fra 3. oktober 2011 til 2. september 2014.
Undervisningsminister fra 21. december 2000 til 27. november 2001.
Undervisningsminister og kirkeminister fra 23. marts 1998 til 21. december 2000.
Formand for Radikale Venstres folketingsgruppe  jun. 2007 - okt. 2011. Politisk leder for Radikale Venstre okt. 2011 - aug. 2014.


Uddannelse og erhverv
Cand.polit., Københavns Universitet, 1993.
Student, Varde Gymnasium, 1986.

Sekretariatschef, Økonomistyrelsen, fra 1997 til 1998.
Specialkonsulent, Økonomistyrelsen, fra 1995 til 1997.
Fuldmægtig, Finansministeriet, fra 1993 til 1995.


Tillidshverv
Medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse, forretningsudvalg og EU-udvalg fra 1989. Stagiaire i Europa-Parlamentet for Radikale Venstre 1991. Landsformand for Radikale Venstre 1993-1997. Medlem af bestyrelsen for ID-Sparinvest A/S 1996-1998. Formand for Advisory Board, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 2003-2008. Medlem af Board of Advisors, Royal Greenland 2004-2007. Medlem af bestyrelsen for UNICEF Danmark 2007-2011. Medlem af Trilateral Commission 2010-2011.


Publikationer
Redaktør af medlemsbladet »Radikal Politik«, 1990-1991. Har skrevet artikler og foredrag om politiske og politisk-organisatoriske emner, herunder EU. Har endvidere bidraget til »Brud«, 1994, »Værdier i Virkeligheden«, 2000, »Opbrud på midten«, 2002, og »Epostler«, 2003. »Hvid røg, sort tårn - et portræt af Margrethe Vestager«, 2013


Biografien opdateres ikke længere fra 2. november 2014.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [02.05.2018]