Radikale Venstre,
Manu Sareen - Fotograf Steen Brogaard

Manu Sareen (RV)

Fhv. medlem af Folketinget, Radikale Venstre

Fhv. minister

Manu Sareen, født 16. maj 1967 i Indien, søn af Subh Sareen og Satish Sareen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Københavns Storkreds fra 15. september 2011 til 18. juni 2015.
Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Københavns Storkreds fra 1. januar 2011 til 15. april 2011 (stedfortræder for Lone Dybkjær).
Kandidat for Radikale Venstre i Nørrebrokredsen fra 2007.
Kandidat for Radikale Venstre i Vesterbrokredsen 2005.


Parlamentarisk karriere
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fra 3. februar 2014 til 28. juni 2015.
Minister for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde fra 3. oktober 2011 til 3. februar 2014.
Statsrevisor fra 8. januar 2008 til 30. september 2010.


Uddannelse og erhverv
Konfliktmægler, 2003.
Socialpædagog, 1997.


Tillidshverv
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 2002-2011, medlem af børne- og ungdomsudvalget, formand for Radikale Venstres byrådsgruppe.


Publikationer
Har skrevet fagbøgerne »Når kærlighed bliver tvang« og »Sådan undgår man frafald A-Z« og børnebøgerne »Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot«, »Iqbal Farooq og kronjuvelerne«, »Iqbal Farooq og julesvineriet«, »Iqbal Farooq - og den indiske superchip«, »Iqbal Farooq på Bornholm«, »Hvad fætter gør er altid det rigtige«, »Iqbal Farooq og den jyske forbandelse«, »Gangsterens nye klæder« og »Klods-Hassan«.


Biografien opdateres ikke længere fra 29. juni 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]