Det Konservative Folkeparti,
Mai_Mercado - Fotograf Steen Brogaard

Mai Mercado (KF)

Medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Børne- og socialminister

Børne- og Socialministeriet, Holmens Kanal 22
1060 Købehavn K

Ministertlf.:
+45 3392 9300
E-mailadresse:

Mai Mercado, født 20. august 1980 i Tønder, datter af tandlæge John Carstens og efterskolelærer Hanne Carstens.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2013.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Faaborgkredsen fra 2010 til 2013.


Parlamentarisk karriere
Børne- og socialminister fra 28. november 2016.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol., Syddansk Universitet, fra 2001 til 2008.
Gymnasium, Odense Katedralskole, fra 1997 til 2000.

Konsulent, Energinet.dk, fra 2008 til 2011.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Odense Kommune for Det Konservative Folkeparti 2006-2011, 2. viceborgmester 2009-2011. Medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune fra 2013.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]