Venstre,
Louise Schack Elholm - Fotograf Steen Brogaard

Louise Schack Elholm (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Cand.polit.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4525
E-mailadresse:

Louise Schack Elholm, født 26. oktober 1977 i Slagelse, datter af civilingeniør Flemming Olsen og projektkonsulent Grethe Elholm. Gift med MF Torsten Schack Pedersen. Parret har børnene Daniel og Sofie.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Ringstedkredsen fra 2006.


Parlamentarisk karriere
Skatteordfører. Tidligere boligordfører, børne- og familieordfører, kirkeordfører, ligestillingsordfører og forbrugersikkerhedsordfører. Medlem af Skatteudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget, Kirkeudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ligestillingsudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget, Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Transport- og Bygningsudvalget og Færøudvalget.


Uddannelse og erhverv
Cand.polit., Københavns Universitet, fra 2001 til 2006.
Ba polit., Københavns Universitet, fra 1998 til 2001.
Matematisk student, Sorø Akademis Skole, fra 1994 til 1997.
10. klasse, Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, fra 1993 til 1994.

Analytiker, PensionDanmark, fra 2006 til 2007.
Studentermedhjælp, Dansk Industri, fra 2001 til 2005.


Tillidshverv
Næstformand for Venstres Ungdom i Vestsjællands Amt 1998. Præsident for Liberal Youth of the Baltic Sea Area (LYBS) 2000-2001.

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]