Dansk Folkeparti,
Liselotte Blixt - Fotograf Steen Brogaard

Liselott Blixt (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Social- og sundhedsassistent

Blåhegnet 36
2670 Greve

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5120
Mobil:
+45 6162 4626
E-mailadresse:

Pia Liselott Blixt, født 22. februar 1965 i Lund i Sverige, datter af gårdejer Jørgen Kjeld Jørgensen og afdelingsleder i ISS Ulrika Eleonora Blixt Jørgensen. Har to børn, Daniel Christoffer, født 1991, og Christine Ulrika, født 1995.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Køgekredsen fra 2012.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Grevekredsen fra 2011 til 2012.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Faksekredsen fra 2007 til 2010.


Parlamentarisk karriere
Sundhedsordfører og psykiatriordfører fra 2007. Formand for Sundheds- og Ældreudvalget fra 2015 og medlem af §71-tilsynet fra 2011. Medlem af Nordisk Råd fra 2012.


Uddannelse og erhverv
Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedsskolen, Greve, fra 2000 til 2002.
Buntmagerlærling, Lollands Buntmageri, fra 1981 til 1986.

Social- og sundhedsassistent, vikarbureau, fra 2005 til 2007.
Social- og sundhedsassistent, Glostrup Sygehus, fra 2002 til 2005.
Selvstændig buntmager, Greve, fra 1995.
Hjemmehjælper, Greve Kommune, fra 1993 til 2002.
Hjemmehjælper, Københavns Kommune, fra 1989 til 1991.
Selvstændig buntmager, Rødby, fra 1986 til 1989.
Taxichauffør, Rødbyhavn, fra 1986 til 1988.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Greve Kommune fra 2002, medlem af socialudvalget fra 2002, medlem af økonomiudvalget fra 2010, formand for social- og sundhedsudvalget fra 2014. Medlem af bestyrelsen for Dansk Folkepartis lokalforening i Greve.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Sundheds- og Ældreudvalget

Medlem af
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Stedfortræder i
Nordisk Råd

Aktuelle ordførerskaber

Psykiatriordfører
Sundhedsordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Formand for Naturpark Hedeland.

Udenlandsrejser

Konference IPCI, Istanbul i perioden 23.-25. maj 2012.
Giver: Organisationen Sex og Samfund.

International diabetesdag, Fonden for Diabetes i Washington
i perioden 7.-9. juli 2013. Giver: JDRF.

Konference om inkonsistens i Berlin, Global Form On Incontinence, i perioden 18.-20. april 2016. Giver: SCA Hygiene Products A/S

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [08.12.2017]