Socialistisk Folkeparti,
Lisbeth Bech Poulsen - Fotograf Steen Brogaard

Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Cand.scient.soc.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4428
E-mailadresse:

Lisbeth Bech Poulsen, født 1. december 1982 i Sønderborg, datter af driftsmester Per Bech Poulsen og regnskabsassistent Randi Bech Poulsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Aalborg Østkredsen fra 2008.


Parlamentarisk karriere
Finansordfører, skatteordfører, erhvervsordfører, forbrugerordfører og it-ordfører.


Uddannelse og erhverv
MSc i udvikling og internationale forhold, Aalborg Universitet, fra 2006 til 2009.
BSc i politik og administration, Aalborg Universitet, fra 2003 til 2006.
Sproglig studentereksamen, Sønderborg Statsskole, fra 1998 til 2001.

Projektkoordinator, SEA, Aalborg Universitet, fra 2010 til 2011.
Samfundsfagslærer på hf, VUC Nordjylland, 2009.


Tillidshverv
Koordinator for Dansk Flygtningehjælp 2004-2007. Medlem af bestyrelsen for Socialistisk Folkeparti Aalborg 2007-2011, formand 2008-2011. Medlem af Socialistisk Folkepartis hovedbestyrelse 2008-2010, medlem af landsledelsen 2010-2011. Medlem af Mellemfolkeligt Samvirkes Råd 2009-2011. Næstformand i Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening Nordjylland 2011.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Finansudvalget
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Erhvervsordfører
Finansordfører
Forbrugerordfører
It-ordfører
Skatteordfører

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

Rejse til Israel og Palæstina i perioden 22.-27. november 2012.
Giver: Folkekirkens Nødhjælp.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]