Socialdemokratiet,
Lennart Damsbo-Andersen - Fotograf Steen Brogaard

Lennart Damsbo-Andersen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Tømrer

Enghavevej 35
4892 Kettinge

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4045
Tlf. privat:
+45 2265 2862
Mobil:
+45 6162 4696

Lennart Damsbo-Andersen, født 5. oktober 1956 i Ousted, Skanderborg, søn af fodermester Henry Damsbo og sygehjælper Kirsten Damsbo. Gift med Birgit Damsbo-Andersen. Parret har to døtre, Lise og Stine.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Guldborgsundkredsen fra 2006.


Parlamentarisk karriere
Statsrevisor fra 4. februar 2014 til 31. december 2016.
Formand for Transport- og Bygningsudvalget. Næstformand for Udvalget for Landsdistrikter og Øer.


Uddannelse og erhverv
Udlært tømrer, Ewald Andersen A/S, Nykøbing Falster, fra 1976 til 1980.
High School Graduate, Park Hill Sr. High, Kansas City, Missouri, USA, fra 1974 til 1975.
Student, Nakskov Gymnasium, fra 1972 til 1976.

Bygningsgruppeformand, Træ-Industri-Byg Lolland-Falster, fra 1997 til 2001.
Næstformand, Tømrer- og Snedkerforbundets lokalafdeling, fra 1993 til 1997.
Tømrer, fra 1980 til 1993.


Tillidshverv
Diverse tillidsposter i Tømrer- og Snedkerforbundet og Forbundet Træ-Industri-Byg 1993-2001. Medlem af byrådet i Nysted Kommune 1993-2006, borgmester 2002-2006. Medlem af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune 2006-2007, medlem af sammenlægningsudvalget 2006 og formand for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 2007.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Medlem af lokalrådet for Arbejdernes Landsbank, Nykøbing F.

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Formand for Produktionsskoleforeningen.

Selvstændig virksomhed

Underviser i 3F.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]