Liberal Alliance,
Leif_Mikkelsen - Fotograf Steen Brogaard

Leif Mikkelsen (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

MF

Sindingvej 58
8600 Silkeborg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4910
E-mailadresse:

Leif Mikkelsen, født 27. juli 1945 i Sinding, søn af gårdejer Georg Mikkelsen og husmoder Gudrun Mikkelsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Vestjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Ny Alliance i Århus Amtskreds fra 10. juli 2007 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Uden for folketingsgrupperne i Århus Amtskreds fra 11. maj 2007 til 9. juli 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Århus Amtskreds fra 20. november 2001 til 10. maj 2007.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2008.
Kandidat for Ny Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2007 til 2008.
Kandidat for Venstre i Silkeborgkredsen fra 1999 til 2007.


Parlamentarisk karriere
Medlem af Folketingets Præsidium fra 30. november 2016.


Uddannelse og erhverv
Asmildkloster Landbrugsskole, 1973.
Befalingsmandsskolen, Værløse, 1969.
Kongeådalens Efterskole, 1961.
Sinding Folkeskole, fra 1953 til 1960.

Gårdejer, fra 1973 til 2001.
Flyvevåbnet og militærpolitiet, fra 1965 til 1973.


Tillidshverv
Formand for Sinding Idrætsforening 1962-1966. Medlem af landsstyrelsen for De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger 1979-1992, landsformand 1984-1992. Formand for Silkeborgegnens Gymnastikforening 1972-1986. Formand for Sinding Brugsforening 1982-2000. Landsformand for Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger 1992-2001. Formand for Dansk Tipstjeneste 1999-2001. Formand for DGI-byen 2000-2011.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Kirkeudvalget
Kulturudvalget
Udvalget for Forretningsordenen
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Udvalget til Valgs Prøvelse

Stedfortræder i
Statsrevisorerne

4. næstformand
Folketingets Præsidium

Aktuelle ordførerskaber

Idrætsordfører
Kirkeordfører
Kulturordfører
Medieordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]