Socialdemokratiet,
Leif Lahn Jensen - Fotograf Steen Brogaard

Leif Lahn Jensen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Havnearbejder

Anemonevej 13
8500 Grenaa

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4046
E-mailadresse:

Leif Lahn Jensen, født 29. juni 1967 i Grenaa, søn af arbejdsmand Leo Lahn og hjemmehjælper Bente Lahn. Gift med Ann Vad Jensen. Parret har to børn, Maria og Christina.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Djurskredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Beskæftigelsesordfører. Medlem af Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Landdistrikter og Øer. Formand for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2014-2015.


Uddannelse og erhverv
Folkeskolens 10. klasse, Grenaa, fra 1974 til 1984.

Havnearbejder for Mærsk, Aarhus Havn, fra 1992 til 2007.
Havnearbejder (løsarbejder), Aarhus Havn, fra 1990 til 1992.
Lager- og pakhusarbejder, Mørke, fra 1989 til 1990.
Landbrugsmedhjælper, Djursland, fra 1984 til 1989.


Tillidshverv
Tillidsmand 1998-2007. Medlem af byrådet i Grenaa Kommune 2002-2006. Formand for den socialdemokratiske partiforening i Grenaa 2004-2007. Medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune 2006-2007, medlem af sammenlægningsudvalget 2006 og formand for børne- og ungdomsudvalget 2007.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Aktuelle ordførerskaber

Beskæftigelsesordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]