Liberal Alliance,
Laura Lindahl - Fotograf Steen Brogaard

Laura Lindahl (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

MF, rådmand

Azaleavej 31
2000 Frederiksberg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4906
Mobil:
+45 6162 4571
E-mailadresse:

Laura Toftgaard Lindahl, født 9. juli 1983 på Frederiksberg, datter af læge Hans Lindahl og folkeskolelærer Susie Lindahl. Gift med Tobias Hoff. Sammen har de sønnen Ferdinand Lindahl Hoff, født i 2014 og datteren Columbine Lindahl Hoff, født i 2016.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Københavns Storkreds fra 18. juni 2015.
Midlertidigt folketingsmedlem for Liberal Alliance i Københavns Storkreds fra 23. oktober 2012 til 29. oktober 2012 (stedfortræder for Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
Kandidat for Liberal Alliance i Falkonerkredsen fra 2011.
Kandidat for Liberal Alliance i Slotskredsen fra 2011.
Kandidat for Liberal Alliance i Valbykredsen fra 2011.


Uddannelse og erhverv
Hd marketing management, Copenhagen Business School, fra 2012 til 2014.
Cand.merc. i filosofi, Copenhagen Business School, fra 2006 til 2011.


Tillidshverv
Rådmand i Frederiksberg Kommune fra 2014. Medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune fra 2014, formand for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget fra 2014.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Ligestillingsudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Undervisningsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Beskæftigelsesordfører
Børneordfører
Familieordfører
Kommunalordfører
Ligestillingsordfører
Socialordfører

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [22.05.2018]