Det Konservative Folkeparti,
Lars Barfoed - Fotograf Steen Brogaard

Lars Barfoed (KF)

Fhv. medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Fhv. minister, cand. jur.

Lars Barfoed, født 4. juli 1957 på Frederiksberg, søn af kaptajn Erik Barfoed og kontorassistent Tove Barfoed. Gift med Helle Sjelle.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Frederiksborg Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 5. november 1985 til 13. december 1985.
Midlertidigt folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 4. oktober 1984 til 31. oktober 1984.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Fredensborgkredsen fra 1999 til 2015.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Ballerupkredsen fra 1992 til 1994.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Rødovrekredsen fra 1983 til 1985.


Parlamentarisk karriere
Justitsminister fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.
Transportminister fra 10. september 2008 til 23. februar 2010.
Minister for familie- og forbrugeranliggender fra 18. februar 2005 til 14. december 2006.
Statsrevisor fra 1. oktober 2014 til 30. september 2016.
Politisk ordfører 2012-2014. Formand for Det Konservative Folkeparti 2011-2014. Formand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe 2011-2012 og i 2008.


Uddannelse og erhverv
Cand.jur., Københavns Universitet, 1981.
Matematisk-samfundsfaglig student, Statsgymnasiet Schneekloths Skole, 1976.
Hendriksholm Skole, fra 1964 til 1973.

Direktør, Finansrådet, fra 1994 til 2001.
Direktør (viceadministrerende), Dansk Handel & Service, fra 1993 til 1994.
Direktør, Butikshandelens Fællesråd, fra 1988 til 1993.
Direktør, Dansk Organisation af Detailkæder, fra 1985 til 1988.
Sekretær, Dansk Arbejdsgiverforening, fra 1982 til 1985.
Juridisk sekretær for den konservative folketingsgruppe, fra 1981 til 1982.


Tillidshverv
Medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune 1978-1985. Medlem af Det Juridiske Studienævn ved Københavns Universitet 1979-1980. Medlem af Forbrugerklagenævnets forretningsudvalg 1988-1994. Medlem af bestyrelsen for bl.a. Eurocommerce 1985-1994, Executive Committee i The European Banking Federation 1994-2001, ICC Danmark 1994-2001, Indskydergarantifonden 1994-2001 og Ideer for Livet-Fonden 2000-2005. Formand for Rådet for Større Færdselssikkerhed 2002-2005 og 2007-2008. Medlem af bestyrelsen for Fonden for Socialt Ansvar 2003-2005. Medlem af bestyrelsen for A’Sharq TV 2003-2005. Formand for Meeting Place Wonderful Copenhagen 2003-2005. Næstformand for bestyrelsen for Børsens Forlag A/S 2003-2005. Formand for bestyrelsen for kommunikationsvirksomheden Plus PR A/S 2007-2008. Medlem af bestyrelsen i International Conference Services A/S 2007-2008.


Biografien opdateres ikke længere fra 1. oktober 2016.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]