Socialdemokratiet,
Lars Aslan Rasmussen - Fotograf Steen Brogaard

Lars Aslan Rasmussen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Lærer

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4051
Mobil:
+45 6162 4830

Lars Aslan Rasmussen, født 31. oktober 1978 i København.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 4. april 2016.
Kandidat for Socialdemokratiet i Nørrebrokredsen fra 2016.


Uddannelse og erhverv
Speciallærer, 2005.
Lærer, Blågaard Seminarium, fra 2001 til 2005.
Sproglig student, Metropolitanskolen, 1998.

Speciallærer for børn med autisme, fra 2006 til 2016.
Pædagogmedhjælper, 2001.
Cykelbud, De Grønne Cykelbude, 2000.


Tillidshverv
Arbejdet med gadebørn, Mexico City 1999. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 2006-2016, formand for børne- og ungeudvalget 2013-2014. Næstformand i Amagerforbrændingen 2006-2010. Næstformand i Metroselskabet 2014-2016.


Udmærkelser
LGBT-prisen 'Årets laks' 2012.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europaudvalget
Færøudvalget
Ligestillingsudvalget
Retsudvalget
Undervisningsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Friskole- og efterskoleordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov uden løn fra jobbet som lærer i Københavns Kommune.
Orlov i 3 måneder med løn fra Købehavns Borgerrepræsentation, derefter er orloven uden løn.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]