Dansk Folkeparti,
Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard

Kristian Thulesen Dahl (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Cand.merc.jur.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5102
E-mailadresse:

Kristian Thulesen Dahl, født 30. juli 1969 i Brædstrup, søn af afdøde overlærer Anders Thulesen Dahl og overlærer Inge Margrethe Simoni Dahl.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Fyns Amtskreds fra 11. marts 1998 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vejle Amtskreds fra 6. oktober 1995 til 11. marts 1998.
Folketingsmedlem for Fremskridtspartiet i Vejle Amtskreds fra 21. september 1994 til 6. oktober 1995.
Midlertidigt folketingsmedlem for i Vejle Amtskreds fra 7. oktober 1993 til 24. oktober 1993.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Vejle Nordkredsen fra 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Middelfartkredsen fra 1995 til 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Odense Vestkredsen fra 1995 til 1998.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Odense Sydkredsen fra 1995 til 1998.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Givekredsen fra 1989 til 1995.
Kandidat for Fremskridtspartiet i Horsenskredsen fra 1989 til 1991.


Parlamentarisk karriere
Formand for Finansudvalget 2001-2011, næstformand 2011-2015. Medstifter af Dansk Folkeparti 6. okt. 1995. Partiformand fra 15. sep. 2012. Formand for folketingsgruppen 1998-2012.


Uddannelse og erhverv
Cand.merc.jur., Aalborg Universitet, 1995.
Ha (jur.), Aalborg Universitet, 1992.
Tørring Gymnasium, fra 1985 til 1988.
Nørre Snede Centralskole, fra 1976 til 1985.

Aftjent værnepligt ved artilleriet, Skive, fra 1988 til 1989.
Herefter konstabel af reserven.


Tillidshverv
Formand for Fremskridtspartiets Ungdom 1991-1995. Medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse fra 1995. Medlem af byrådet i Give Kommune 1997-2006, medlem af sammenlægningsudvalget 2006. Medlem af kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune 2006-2010. Medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 2001. Retsmedlem i Landsskatteretten fra 2004. Medlem af bestyrelsen for Billund Lufthavn 2007-2010. Medlem af Nationalbankens bestyrelse fra 2008. Medlem af Den Rådgivende Komité på Aalborg Universitet fra 2011.


Udmærkelser
Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen 2013.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Finansudvalget
Grønlandsudvalget
Kulturudvalget
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

Politisk ordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Medlem af Danmarks Nationalbanks repræsentantskab og bestyrelse.

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Retsmedlem i Skatteankestyrelsen.
Partiformand, Dansk Folkeparti.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]