Socialistisk Folkeparti,
Kirsten Normann Andersen - Fotograf Steen Brogaard

Kirsten Normann Andersen (SF)

Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Afdelingsformand

Adslevvej 23
8362 Hørning

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4466
Mobil:
+45 6162 3040

Kirsten Normann Andersen, født 28. april 1962 i Aarhus.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 8. august 2016.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Århus Østkredsen fra 2016.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Skanderborgkredsen fra 2014 til 2016.


Uddannelse og erhverv
Uddannet sygehjælper, Frederiksberg, 1985.

Afdelingsformand, FOA Århus, fra 2003.
Sektornæstformand, FOA Århus, fra 1996 til 2003.
Sygehjælper, Aarhus, fra 1986.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Indfødsretsudvalget
Ligestillingsudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Aktuelle ordførerskaber

Ældreordfører
Boligordfører
Handicapordfører
Indfødsretsordfører
Kommunalordfører
Sundhedsordfører

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Gæstelærer på Sundhedsstyrelsens Overbygningsuddannelse for Læger (SOL).

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Aarhus Kommune fra stilling som sygehjælper.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]