Venstre,
Kim Andersen - Fotograf Steen Brogaard

Kim Andersen (V)

Fhv. medlem af Folketinget, Venstre

Fhv. MF

Kim Andersen, født 17. oktober 1957 i Silkeborg, søn af fhv. MF og direktør Niels Agner Andersen og Gudrun Møller Andersen. Gift med Birte Margrethe Andersen. Parret har børnene Niels Martin, født 1986, Mette Sofie, født 1989 og Jakob Andreas, født 1993.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Venstre i Århus Amtskreds fra 11. marts 1998 til 13. november 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Vejle Amtskreds fra 28. januar 1997 til 10. april 1997.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Vejle Amtskreds fra 29. oktober 1996 til 22. november 1996.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Vejle Amtskreds fra 12. december 1995 til 18. december 1995.
Midlertidigt folketingsmedlem for Venstre i Vejle Amtskreds fra 24. oktober 1995 til 17. november 1995.
Kandidat for Venstre i Skanderborgkredsen fra 1996.
Kandidat for Venstre i Horsenskredsen fra 1990 til 1995.


Parlamentarisk karriere
Erhvervs-, vækst- og eksportordfører 2011-2015, retsordfører 2007-2011, skatteordfører 2005-2007 og energiordfører 2001-2005. Formand for Erhvervsudvalget 2007 og Kulturudvalget 2001-2007. Medlem af Grønlandsk-dansk selvstyrekommission 2008. Statsministerens repræsentant vedr. fremme af et uhindret arbejdsmarked i det dansk-tyske grænseland 2005-2007. Medlem af Udvalget vedr. Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig (Sydslesvigudvalget) fra 2004, formand 2004-2011. Formand for Fællesrådet vedr. Mineralske Råstoffer i Grønland 2003-2010. Delegeret ved FN’s 55. generalforsamling i 2000 og 68. generalforsamling i 2013.


Uddannelse og erhverv
Stud.rer.soc., Odense Universitet, fra 1983 til 1984.
Videreuddannelse ved Danske Slagterier og Ess-Food, Axelborg, fra 1979 til 1981.
Videreuddannelse ved Danish Centre Ltd., London, 1978.
Handelseksamen, Grenaa Handelsskole.
Vestre Skole, Grenaa.
Th. Langs Skole, Silkeborg.

Koncerninformationschef i Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet (KFK), Viby J., fra 1987 til 1998.
Pressechef i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a., DLG-Axelborg, fra 1984 til 1987.
Sekretær ved Venstres folketingsgruppe, fra 1981 til 1984.


Tillidshverv
Medlem af Venstre Ungdoms landsstyrelse og forretningsudvalg 1979, næstformand for Venstre Ungdoms landsorganisation 1980-1982, medlem af Venstres hovedbestyrelse 1980-1982 og 1990-1994, formand for Venstres landsorganisations energipolitiske udvalg 1998-2002. Medlem af hovedbestyrelsen for Den Danske Europabevægelse 1979-1993, medlem af forretningsudvalget fra 1985 og formand for dette 1988-1992. Medlem af bestyrelsen for Gl. Skovridergaard, formand for Gl. Skovridergaards Højskoler 1980-1984. Medlem af bestyrelsen for Dansk Landbrugspresse 1985-1995. Medlem af bestyrelsen for Landbrugets Samfundskontaktudvalg 1988-1990. Kandidat ved europaparlamentsvalget for Venstre i 1989 og 1994. Initiativtager til »Århus Amt stemmer JA-Komiteen for et JA til Den Europæiske Union« 1992. Medlem af byrådet i Skanderborg Kommune 1994-1998, 1. viceborgmester og ordfører. Medlem af Århus Amtsråd 1994-2006, bl.a. medlem af økonomiudvalget. Medlem af Erhvervsudviklingsrådet for Århus Amt 1994-1998. Medlem af Styrelsen for Århus Teater fra 1994, formand fra 2002-2010. Medlem af bestyrelen for Gedved Statsseminarium 1992-1995. Medlem af bestyrelsen for Skanderborg Amtsgymnasium 1994-2006. Medlem af bestyrelsen for Investment Location Region Århus 1995-2002. Medlem af bestyrelsen for Skanderborg-Odder Handelsskole 1998-2002. Medlem af bestyrelsen for Djursland Bank A/S 1998-2002 og af repræsentantskabet for Djursland Bank A/S fra 2009. Formand for Landsdelsscenernes Samarbejdsudvalg 2004-2007. Medlem af GF Forsikrings sikkerhedskomité fra 2005. Medlem af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Fregatten Jylland fra 2007. Medlem af Landsskatteretten fra 2010. Medlem af bestyrelsen for Pensionsfonden af 1951 fra 2010. Medlem af betyrelsen for Mikkelberg Stiftung fra 2013.


Biografien opdateres ikke længere fra 20. juni 2015.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]