Dansk Folkeparti,
Kenneth Kristensen Berth - Fotograf Steen Brogaard

Kenneth Kristensen Berth (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Specialkonsulent

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5174

Kenneth Kristensen Berth, født 3. februar 1977 i Odense, søn af smed og maskinarbejder Erling Emil Kristensen og syerske Ruth Kristensen. Gift med Carina Kristensen Berth. Parret har børnene Marguerite, Lilje og Baldrian.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 18. juni 2015.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 22. oktober 2014 til 7. november 2014 (stedfortræder for Søren Espersen).
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 22. februar 2011 til 6. marts 2011 (stedfortræder for Søren Espersen).
Kandidat for Dansk Folkeparti i Taastrupkredsen fra 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Brøndbykredsen fra 2006 til 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Ballerupkredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Skanderborgkredsen 2001.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Århus Sydkredsen 1998.


Uddannelse og erhverv
Cand.mag. i historie og samfundsfag, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, 2002.
Studentereksamen, Odense Katedralskole, 1996.
Folkeskole, Paarup Skole, fra 1984 til 1993.

Specialkonsulent, Dansk Folkepartis pressetjeneste, fra 2003.
Politisk-økonomisk medarbejder, Dansk Folkeparti, 2003.
Politisk assistent, Dansk Folkeparti, fra 2002 til 2003.


Tillidshverv
Landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom 1999-2007. Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse 1999-2013. Medlem af Rådet for Menneskerettigheder 2005-2015. Medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune fra 2010. Medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden fra 2010. Medlem af repræsentantskabet for Wonderful Copenhagen fra 2010. Næstformand for Hovedstadens Letbane 2014-2015.


Publikationer
Forfatter til bøgerne »En dansk fremtid - Dansk Folkepartis Ungdoms historie 1995-2005«, 2005, »Skolen i løgnen - løgnen i skolen - hvordan skolebøger hetzer og indoktrinerer«, 2006, og »Fremskridtspartiet under Glistrup - Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet 1972-1984«, 2008.

Aktuelle udvalgsposter

Næstformand for
Europaudvalget

Medlem af
Indfødsretsudvalget
Europaudvalgets Underudvalg
Den Parlamentariske Fors. for EU-Middelhavsområdet
Udenrigsudvalget

Stedfortræder i
Det Udenrigspolitiske Nævn

Aktuelle ordførerskaber

EU-ordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [18.05.2018]