Socialistisk Folkeparti,
Karsten Honge - Fotograf Steen Brogaard

Karsten Hønge (SF)

Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

MF

Villestoftehegnet 230
5210 Odense NV

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4404
Mobil:
+45 6162 4595
E-mailadresse:

Karsten Hønge, født 25. september 1958 i Nykøbing Mors, søn af tømrer Anker Hønge og rengøringsassistent Inger Hønge. Har børnene Nanna, Martin og Pelle.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 22. oktober 2014 til 7. november 2014 (stedfortræder for Annette Vilhelmsen).
Midlertidigt folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 28. januar 2014 til 6. oktober 2014 (stedfortræder for Anne Baastrup).
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Odense Sydkredsen fra 2007 til 2011.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Odense Vestkredsen fra 2005 til 2006.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Svendborgkredsen fra 2001 til 2004.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Odense Vestkredsen fra 1994 til 2000.
Kandidat for Venstresocialisterne i Skivekredsen 1979.


Parlamentarisk karriere
Politisk ordfører, retsordfører, beskæftigelsesordfører, transportordfører, landdistrikts- og øordfører, grønlandsordfører og færøerneordfører.


Uddannelse og erhverv
Fagjournalist, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fra 2012 til 2013.
Tømrer, Århus, fra 1980 til 1983.
Student, Thisted Gymnasium, 1978.
Realeksamen, Nykøbing Mors, 1975.

Soldat, Skive, fra 1978 til 1979.


Tillidshverv
Medlem af Socialistisk Folkeparti Ungdoms landsledelse 1974-1977. Næstformand i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 1977-1978. Medlem af forretningsudvalget for værnepligtige soldater 1978-1979. Formand for lærlingeforeningen i Snedker- og Tømrerforbundets afdeling i Århus 1981-1983. Medlem af bestyrelsen for Snedker- og Tømrerforbundet. Næstformand for Snedker- og Tømrerforbundets afdeling i Odense 1992-1996. Formand for Forbundet Træ-Industri-Byg i Odense 1997-2006. Medlem af Fyns Amtsråd 2002-2006. Medlem af byrådet i Odense Kommune 2006-2007. Formand for Forbundet Træ-Industri-Byg på Fyn 2007-2008. Formand for Socialistisk Folkepatis faglige landsudvalg 2011-2015. Medlem af Skatterådet fra 2012. Formand for Socialistisk Folkeparti Syddanmark 2012-2013. Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark 2013-2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Retsudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Udvalget for Småøer
Udvalget for Landdistrikter og Øer

Aktuelle ordførerskaber

Beskæftigelsesordfører
Færøerneordfører
Grønlandsordfører
Grundlovsordfører
Landdistrikts- og øordfører
Politisk ordfører
Retsordfører
Transportordfører

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Medlem af skatterådet.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [01.03.2018]