Dansk Folkeparti,
Karina Due - Fotograf Steen Brogaard

Karina Due (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Nørskovlundvej 62
8620 Kjellerup

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5136
Mobil:
+45 6162 4508
E-mailadresse:

Karina Friborg Due, født 23. november 1966 i Herning, datter af Hanne Friborg Due. Gift.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Silkeborg Nordkredsen fra 2011.


Parlamentarisk karriere
Dyrevelfærdsordfører. Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget og Social- og Indenrigsudvalget.


Uddannelse og erhverv
Kontorassistent, Handelsskolen Silkeborg, 2009.

Projektkoordinator, Grundfos, fra 2011 til 2012.
Ansvarlig for det salgstekniske område, Babydan A/S, fra 2004 til 2011.
Kontorassistent, Babydan A/S, fra 2002 til 2004.
Klejnsmed, Babydan A/S, fra 1994 til 2002.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Dansk Folkeparti Silkeborg 2010-2014. Medlem af byrådet i Silkeborg Kommune 2010-2015, vej- og trafikudvalget, nærdemokratiudvalget og børne- og ungeudvalget 2010-2014, formand for ældre- og handicapudvalget og medlem af økonomiudvalget 2014-2015. Medlem af regionsrådet for Region Midtjylland fra 2014, formand for kontaktforum på handicapområdet, medlem af det rådgivende psykiatriudvalg og det specialiserede socialudvalg. Medlem af regionsrådet for Danske Regioner fra 2014, medlem af psykiatri- og socialudvalget. Medlem af repræsentantskabet for Kommunernes Landsforening fra 2014.

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [15.12.2017]