Dansk Folkeparti,
Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti -Fotograf Steen Brogaard

Karina Adsbøl (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Social- og sundhedsassistent

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5137
E-mailadresse:

Karina Meldgaard Adsbøl, født 28. november 1976 i Kolding, datter af fhv. falckredder og fhv. byrådsmedlem Hans Erik Adsbøl og social- og sundhedsassistent Britta Adsbøl. Gift.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Kolding Sydkredsen fra 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Kolding Nordkredsen fra 2010 til 2013.


Parlamentarisk karriere
Ligestillingsordfører fra 2015, handicapordfører fra 2011 og boligordfører 2011-2015. Formand for Ligestillingsudvalget og § 71-tilsynet.


Uddannelse og erhverv
Advokatsekretær AU Plus, fra 2014 til 2015.
Social- og sundhedsassistent, Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, fra 2004 til 2005.
Social- og sundhedshjælper, Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, fra 1999 til 2000.
Hg, Kolding Købmandsskole, fra 1993 til 1994.

Vikar indenfor sundhedssektoren, privatleverandør, Kolding, fra 2008 til 2009.
Social- og sundhedsassistent, Kolding Kommune, fra 2005 til 2007.
Social- og sundhedshjælper, Kolding Kommune, fra 2000 til 2004.


Tillidshverv
Suppleant i bestyrelsen for Hospice Kolding fra 2011.

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

Gaver fra indenlandske givere

2 billetter til Smukfest 2015, givet af Smukfest den 6. august 2015.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [18.05.2018]