Dansk Folkeparti,
Karin Nodgaard - Fotograf Steen Brogaard

Karin Nødgaard (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Lærer

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5125
E-mailadresse:

Karin Nødgaard, født 10. januar 1966 i Vigersted Sogn, datter af fhv. MF og fhv. præsidiemedlem Poul Nødgaard.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Ribe Amtskreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Slagelsekredsen fra 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Ringstedkredsen fra 2010 til 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Esbjerg Omegnskredsen fra 2007 til 2010.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Esbjergkredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Ribekredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Vardekredsen 2001.


Parlamentarisk karriere
Socialordfører fra 2011, idrætsordfører fra 2007, ældreordfører 2015-2016, kulturordfører og medieordfører 2007-2011. Næstformand for Kulturudvalget og Socialudvalget fra 2015. Formand for Kulturudvalget 2007-2011. Medlem af Dansk Folkepartis gruppebestyrelse og hovedbestyrelse fra 2012.


Uddannelse og erhverv
Haslev Lærerseminarium, fra 1986 til 1990.
Viborg Gymnastikhøjskole, fra 1984 til 1985.
Højere handelseksamen, Ringsted-Sorø Handelsskole, 1984.
Efg, handel og kontor, Ringsted-Sorø Handelsskole, 1982.
Folkeskolen, afgangseksamen, Vigersted Skole, 1981.

Folkeskolelærer, Ringsted Kommune, fra 1990 til 2005.
Forskelligt erhvervsarbejde.


Tillidshverv
Formand for Dansk Folkepartis lokalforening i Ringsted 2002-2006. Stedfortræder i byrådet i Ringsted Kommune 2004.

Aktuelle udvalgsposter

Næstformand for
Kulturudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Medlem af
Sundheds- og Ældreudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Idrætsordfører
Socialordfører

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Ringsted Kommune har bevilget orlov uden løn fra den 1. marts
2005 fra stillingen som overlærer ved Benløse Skole. Når
medlemskabet af Folketinget ophører, er der mulighed for at
genindtræde i en lærerstilling på ovennævnte skole.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]