Socialdemokratiet,
Karin Gaardsted - Fotograf Steen Brogaard

Karin Gaardsted (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Lærer

Hedevænget 33
8800 Viborg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4002
Mobil:
+45 6162 5194
E-mailadresse:

Karin Gaardsted, født 19. oktober 1955 i Ørre Sogn, Herning, datter af landmand Børge Gaardsted Rasmussen og Anna Rasmussen. Har datteren Nana Cecilie Gaardsted Bøvling, født 1991.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Vestjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Viborg Vestkredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
It-ordfører, telekommunikationsordfører, forbrugerordfører, grønlandsordfører og færøerneordfører. Næstformand i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Læreruddannelsen, Herning Seminarium, fra 1975 til 1979.

Udviklingschef, Kommunernes Skolebiblioteksforening, fra 2002 til 2009.
Projektkonsulent, Kulturrådet for Børn, Kulturministeriet, fra 2000 til 2002.
Børnekulturkonsulent, Viborg Kommune, fra 1990 til 2000.
Folkeskolelærer, Houlkærskolen, Viborg, 1990.


Tillidshverv
Medlem af Børnerådet 1995-1998. Medlem af byrådet i Viborg Kommune 2006-2011, viceborgmester, formand for børne- og ungdomsudvalget, næstformand for økonomiudvalget, medlem af erhvervs- og udviklingsudvalget og demokratiudvalget. Medlem af Skatteankenævnet Skive-Viborg 2010-2011. Formand for Ejendomsfonden ved Agro Business Park 2010-2011. Medlem af Agro Business Parks bestyrelse 2010-2011. Formand for Kulturprinsen, nationalt børnekulturcenter 2010-2011. Medlem af bestyrelsen for STU, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, Viborg 2010-2011. Medlem af Praktikforum, Region Midtjylland 2010-2011. Medlem af Baltic Sea Parliamentary Conference fra 2015. Medlem af kontrolkommiteen for Nordisk Investeringsbank fra 2015.


Publikationer
Har skrevet »Skolekunst - en håndbog om kultur«, Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2008.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi- Forsynings- og Klimaudvalget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Europaudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Nordisk Råd
Sundheds- og Ældreudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Færøerneordfører
Forbrugerordfører
Grønlandsordfører
It-ordfører

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Medlem af kontrolkomiteen for Nordisk Investeringsbank.

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Lokalrådsmedlem hos Arbejdernes Landsbank, Viborg.

Selskabsinteresser

Alm. Brand A/S
APM Mærsk
Bakkafrost
Daimler AG
Danske Bank
Deutsche Bank
Djursland Bank
Elektra AB
FLSmidth & Co.
GN Store Nord
H&M
Nordea Bank
Norsk Hydro ASA
Novo Nordisk
Novozymes
Pandora.
Ringkjøbing Landbobank
Royal Unibrew
SKF
TDC
Topdanmark

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]