Socialdemokratiet,
Julie Skovsby - Fotograf Steen Brogaard

Julie Skovsby (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Cand.scient.pol.

Egilsvej 88, Højstrup
5210 Odense NV

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4047
Mobil:
+45 6162 4698
E-mailadresse:

Julie Skovsby, født 15. november 1978 i Odense, datter af tømrer Knud Skovsby og økonoma, MPA Kirsten Skovsby. Gift med Jacob Skovsby Olesen. Parret har to børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Fyns Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Assenskredsen fra 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Otterupkredsen fra 2006 til 2007.


Parlamentarisk karriere
Familieordfører.    


Uddannelse og erhverv
Kandidat i statskundskab, Syddansk Universitet, Odense, 2012.
Hhx-student, Hillerød Handelsskole, 1998.
Folkeskole, Skanseskolen i Hillerød, 1995.


Tillidshverv
Afdelingsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Hillerød 1997-1998. Amtsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Fyns Amt 2000-2002. Afdelingsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Odense 2004. Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark 2005-2007.

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]