Socialistisk Folkeparti,
Jonas Dahl - Fotograf Steen Brogaard

Jonas Dahl (SF)

Fhv. medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Cand.mag.

Jonas Dahl, født 26. februar 1978 i Randers, søn af universitetslektor Per Dahl og lektor Birgitte Dalsgård. Gift og har to børn.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 7. august 2016.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Århus Østkredsen fra 2010 til 2016.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Århus Sydkredsen fra 2006 til 2010.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Randerskredsen fra 2004 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Skatteminister fra 12. december 2013 til 3. februar 2014.
Tidl. finansordfører, sundhedsordfører og ældreordfører. Formand for Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe 2014-2016.


Uddannelse og erhverv
Cand.mag., Aarhus Universitet, 2007.
Student, Randers Statsskole, 1998.
High School, The Bush School, Seattle, USA, fra 1995 til 1996.
Forberedelsesskolen, Randers, 1994.

Fuldmægtig, Århus Kommune, fra 2005 til 2007.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Århus Akademi fra 2006. Medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland 2006-2007. Medlem af bestyrelsen for Den Gamle By 2010-2013. Medlem af Nationalbankens repræsentantskab 2011-2013.


Biografien opdateres ikke længere fra 8. august 2016.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]