Socialdemokratiet,
Jesper Petersen - Fotograf Steen Brogaard

Jesper Petersen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

BA i statskundskab

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4005
E-mailadresse:

Jesper Petersen, født 25. august 1981 i Haderslev, søn af pensioneret folkeskolelærer Ejvind Petersen og pensioneret skolepsykolog Elna Petersen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Sydjyllands Storkreds fra 21. marts 2013.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 20. marts 2013.
Kandidat for Socialdemokratiet i Haderslevkredsen fra 2014.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Sønderborgkredsen fra 2007 til 2013.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Aabenraakredsen fra 2004 til 2006.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Røddingkredsen fra 2001 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Skatteordfører. Tidligere politisk ordfører for Socialistisk Folkeparti 2011-2013 og skatteordfører for Socialistisk Folkeparti 2007-2011. Medlem af Socialdemokratiets gruppeledelse fra 2013.


Uddannelse og erhverv
BA i statskundskab, Københavns Universitet, 2007.
Student, Haderslev Katedralskole, 2000.

Har bl.a. arbejdet som lærer i folkeskolen, som organisationskonsulent og i sekretariatet på Center for Ungdomsforskning (DPU). Dertil frivilligt arbejde som idrætsleder.


Tillidshverv
Landsformand for Socialistisk Folkepartis Ungdom 2004-2006. Medlem af Socialistisk Folkepartis hovedbestyrelse og landsledelse 2006-2013. Medlem af Rådet i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 2013.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Finansudvalget
Forsvarsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Skatteordfører

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

Rejse til USA i perioden 2.-24. november 2013. Giver: US
State Department.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]