Dansk Folkeparti,
Jeppe Jakobsen - Fotograf Steen Brogaard

Jeppe Jakobsen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Sekondløjtnant

Lindholtvej 5
4440 Mørkøv

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5142
Tlf. privat:
+45 2156 2638
Mobil:
+45 6162 4514
E-mailadresse:

Jeppe Jakobsen, født 11. august 1988 i Vejle, søn af elektriker Kresten Richard Jakobsen og keramiker Susanne Jakobsen. Gift med folkeskolelærer Anne Klenitz-Jakobsen og bor sammen med hende og hendes barn Emmet.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Holbækkredsen fra 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Slagelsekredsen fra 2009 til 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Holbækkredsen fra 2007 til 2009.


Uddannelse og erhverv
Sekondløjtnant, Hærens Officerskole på Frederiksberg, 2009.
Sergent, Hærens Sergentskole i Sønderborg, fra 2008 til 2009.
Matematisk student, Kalundborg Gymnasium, fra 2004 til 2007.

Oversergent, Kosovo, 2012.
Pædagogmedhjælper, Undløse Børnehus, fra 2010 til 2015.
Soldat, Gardehusarregimentet, fra 2008 til 2010.
Lærervikar, Tømmerup Skole, fra 2007 til 2008.


Tillidshverv
Næstformand for Dansk Folkeparti i Kalundborg Kommune 2005-2012. Medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Folkepartis Ungdom 2007-2009, næstformand 2008-2009. Formand for bestyrelsen for Røsnæs Naturskole 2010-2013. Medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune 2010-2015, næstformand for kultur- og fritidsudvalget 2010-2013, næstformand for børn- og familieudvalget 2014-2015. Formand for bestyrelsen for Kalundborg Forsyning 2014-2015. Medlem af bestyrelsen for Den Kommunale Jubilæumsfond af 1995 2014-2015. Medlem af bestyrelsen for Kalundborg Ungdomsskole 2014-2015. Medlem af bestyrelsen for Høng Erhvervsskole 2014-2015. Medlem af regionsrådet i Region Sjælland fra 2014, næstformand for sygehusudvalget og medlem af kompetenceudviklingsudvalget fra 2014. Medlem af bestyrelsen for AMGROS I/S fra 2014.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Forsvarsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget

Stedfortræder i
NATO's Parlamentariske Forsamling

Aktuelle ordførerskaber

Ældreordfører
Hjemmeværnsordfører
Veteranordfører

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [07.02.2018]