Socialdemokratiet,
Jens Joel, Socialdemokratiet - Fotograf Steen Brogaard

Jens Joel (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Forhenværende sekretariatschef, underviser

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4069
Mobil:
+45 6162 5181
E-mailadresse:

Jens Joel Nielsen, født 12. maj 1978 i Odense, søn af sproglærer K. D. Joel Nielsen og skoleleder Dorthe Boe Nielsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Socialdemokratiet i Århus Østkredsen fra 2009.


Parlamentarisk karriere
Klima- og energiordfører fra 2014, miljøordfører 2013-2014 og europaordfører 2011-2013.


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.pol, Aarhus Universitet, fra 1999 til 2006.
Socialvidenskab, studieophold, Humboldt Universitet, Berlin, 2004.

Udviklingskonsulent, Artitektskolen Aarhus, fra 2010 til 2011.
Underviser, Aarhus Universitet, 2010.
Sekretariatsleder og politisk rådgiver, Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet, Bruxelles, fra 2006 til 2010.
Studentermedhjælp ved LO Aarhus og filmoperatør i Øst for Paradis, fra 2000 til 2004.
Teatertekniker, lærervikar, Odense, fra 1997 til 1999.


Tillidshverv
Formand for Frit Forum Aarhus 2002-2003. Formand for Socialdemokratiets energi- og miljøudvalg 2008-2011. Medlem af bestyrelsen for Dalgas Skolen i Aarhus fra 2010. Medlem af bestyrelsen for Djurslands Folkehøjskole fra 2013. Medlem af bestyrelsen for Brabrand Boligforening fra 2015. Medlem af 3F Aarhus Rymarken og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Europaudvalget
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Energiordfører
Klimaordfører

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

Israel/Palæstina den 22.-27. november 2012. Giver:
Folkekirkens Nødhjælp.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]