Dansk Folkeparti,
Jens_Henrik_Thulsen_Dahl - Fotograf Steen Brogaard

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Arbejdsmiljøkonsulent

Filshuse 14, Sandager
5610 Assens

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5126
E-mailadresse:

Jens Henrik Winther Thulesen Dahl, født 20. juli 1961 på Brædstrup Sygehus, søn af pensioneret overlærer Anders Thulesen Dahl og pensioneret overlærer Inge Margrethe Simoni Dahl. Gift med Helle Winther Dahl. Har tre sønner.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Assenskredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
Uddannelses- og forskningsordfører fra 2011.


Uddannelse og erhverv
Diplomuddannelse i ledelse, VIA University College, 2009.
Voksenpædagogisk grundkursus, 1996.
Civilingeniør, Aalborg Universitet, 1985.
Nysproglig student, Rosborg Gymnasium, 1980.

Konsulentopgaver, eget konsulentfirma, fra 2008.
Arbejdsmiljøkonsulent, HR-afdelingen, Borgmesterens afdeling, Aarhus Kommune, fra 2008 til 2011.
Undervisning i indeklima og støj, Ergo- og Fysioterapiskolen, Aarhus, fra 2001 til 2011.
Souschef, Aarhus Kommunes BST, fra 2000 til 2006.
Konstitueret leder , Aarhus Kommunes BST, 1999.
Arbejdsmiljøkonsulent, Udviklingshuset, Aarhus Kommune (tidligere Aarhus Kommunes BST), fra 1994 til 2007.
Projektingeniør og VKO konsulent, Carl Bro A/S, fra 1989 til 1994.
Ekstern undervisningsassistent, Institut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet, fra 1986 til 1991.
Fagingeniør i vvs-afdelingen, rådgivende ingeniørfirma Nellemann, Aalborg, fra 1985 til 1989.


Tillidshverv
Medlem af kommunalbestyrelsen i Assens Kommune fra 2010.

Aktuelle udvalgsposter

Næstformand for
Undervisningsudvalget

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Uddannelses- og forskningsordfører
Undervisningsordfører

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Ejer af enkeltmandsvirksomheden Arbejdsmiljøteamet -
arbejder som arbejdsmiljøkonsulent.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Aarhus Kommune.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]