Venstre,
Jane Heitmann - Fotograf Steen Brogaard

Jane Heitmann (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

MF

Robert Jacobsens Vej 65, 3 310
2300 København S

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4562
Tlf. privat:
+45 6144 2233
Mobil:
+45 6162 5196
E-mailadresse:

Jane Vallebo Thorngaard Heitmann, født 5. november 1968 i København, datter af elinstallatør Torben Thorngaard og kontorassistent Line Thorngaard.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Venstre i Assenskredsen fra 2009.


Parlamentarisk karriere
Sundhedsordfører og ældreordfører fra 2015, psykiatriordfører og ordfører vedr. §71-tilsynet fra 2011. Næstformand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd. Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Kirkeudvalget, Social- og Indenrigsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Transport- og Bygningsudvalget og § 71-tilsynet.


Uddannelse og erhverv
Cand.mag. i dansk, Syddansk Universitet, Odense, fra 1997 til 2004.

Klinikassistent, Lyngby, fra 1991.


Tillidshverv
Medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2006, medlem af sundhedsudvalget fra 2007, økonomiudvalget 2009-2013 og beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget 2007-2009. Medlem af bestyrelsen for Faaborg Forsyningsvirksomheder fra 2007. Formand for FFV Fjernvarme 2007-2012. Medlem af bestyrelsen for FFV Vand 2007-2012. Medlem af bestyrelsen for FFV Renovation 2007-2012. Medlem af bestyrelsen for FFV Energi og Miljø 2007-2012. Medlem af bestyrelsen for FFV Erhverv 2009-2012. Medlem af bestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Turistforening 2009-2012.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Repræsentantskabsmedlem Trygfonden.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]