Dansk Folkeparti,
Jan Rytkjær Callesen - Fotograf Steen Brogaard

Jan Rytkjær Callesen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF, selvstændig

Gammelskovvej 15, Pøl
6430 Nordborg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5119
Tlf. privat:
+45 2790 3709
Mobil:
+45 6162 4523
E-mailadresse:

Jan Rytkjær Callesen, født 2. maj 1963 i Sønderborg, søn af afdøde selvstændige Holger Callesen og afdøde hjemmegående Grethe Callesen. Samlevende med Helle Nissen. Parret har børnene Thea, Marcus og Isabella.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sydjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Sønderborgkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
It- og teleordfører og ordfører vedr. det tyske mindretal.


Uddannelse og erhverv
Højskoleophold, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, fra 1979 til 1980.
Udlært maler, Harry Nielsen, Nordborg , 1979.

Selvstændigt erhvervsdrivende, Callesen Byggemarked, Nordborg, fra 2013.
Selvstændigt erhvervsdrivende, Walk-in Fitness, Nordborg, fra 2012.
Selvstændigt erhvervsdrivende, Flügger farver, fra 2011.
Selvstændigt erhvervsdrivende, Callesen Sol ApS, Nordborg, fra 2011.
Projektleder, Danfoss A/S, Nordborg, fra 1996 til 2010.
Selvstændigt erhvervsdrivende, Callesen ApS, fra 2005.
Livredder, bademester og halinspektør, diverse steder i perioden 1983-1995, fra 1983 til 1995.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Sønderborg Kommune fra 2010. Næstformand for Sønderborg Forsyning fra 2010.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse
Skatteudvalget

Aktuelle ordførerskaber

It-ordfører
Telekommunikationsordfører
Ordfører vedr. det tyske mindretal

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Sønderborg Forsyning, næstformand.

Selvstændig virksomhed

Callesen ApS udlejningsejendomme.
Callesen Sol ApS solcenter og fitnesscenter.
Privat butik med maling og byggemarked.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]