Dansk Folkeparti,
Jan Erik Messmann - Fotograf Steen Brogaard

Jan Erik Messmann (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5111
E-mailadresse:

Jan Erik Messmann, født 10. december 1948 i Oslo, søn af afdøde Boris Ejgil Messmann og afdøde Aud Messmann. Samlevende med Nina Clarèn i Birkerød. Har børnene Philip, født i 1986, og Manou, født i 1982.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Rudersdalkredsen fra 2013.


Uddannelse og erhverv
Erhvervscertifikat, Marstal Skipperskole, 2009.
Erhvervspilot, 1979.
Telegrafist, Forsvaret, Søværnet, 1970.
Opmålingstekniker og teknisk assistent, 1968.

Kaptajn, Canal Tours, 2010.
Byggekonsulent, Sjælsø Gruppen, fra 2005 til 2010.
TV-vært, DK4, fra 2004 til 2014.
TV-vært, TV2, fra 1993 til 2002.
Freelance journalist, fra 1990.
TV-vært, Kanal 2, fra 1984 til 1989.
Underholdningschef på færger/krydstogt, fra 1984 til 1996.
Selvstændig konsulent, fra 1981.
Pilot, Aalborg Airtaxi, 1979.
Kabinechef, Sterling Airways, fra 1972 til 1978.
Steward, Conair, fra 1971 til 1972.
Telegrafist, Forsvaret, Søværnet, fra 1969 til 1971.
Sanger, Cirkusrevyen, 1971.
Landmåler, fra 1965 til 1969.


Tillidshverv
Medlem af Hjemmeværnet gennem 33 år, først Marinehjemmeværnet 1976-1981 og senere Den Flyvende Hjemmeværnsenhed 1981-2009. Medlem af bestyrelsen for Dansk Folkeparti i Rudersdal fra 2013.


Udmærkelser
Hjemmeværnets 25-årstegn 2001.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Forsvarsudvalget
Kulturudvalget
Nordisk Råd
Sundheds- og Ældreudvalget
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Ordfører vedr. nordisk samarbejde

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Kaptajn hos Strömma Canal Tours, Trangravsvej 13, København K, i perioder hvor der ikke er folketingsarbejde.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]