Enhedslisten,
Jakob Solvhoj - Fotograf Steen Brogaard

Jakob Sølvhøj (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5001
Mobil:
+45 6162 4539
E-mailadresse:

Jakob Sølvhøj, født 12. september 1954 i Helsingør. Gift med socialpædagog Karen Knudsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Vestjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Enhedslisten i Viborg Vestkredsen fra 2013.
Kandidat for Enhedslisten i Silkeborg Sydkredsen fra 2013.
Kandidat for Enhedslisten i Rødovrekredsen fra 2003 til 2004.
Kandidat for Enhedslisten i Ballerupkredsen fra 2001 til 2003.
Kandidat for Enhedslisten i Frederiksværkkredsen fra 1993 til 1996.
Kandidat for Enhedslisten i Københavns Amtskreds fra 1991 til 1993.


Parlamentarisk karriere
Ungdomsuddannelsesordfører fra 2016. Børneordfører, undervisningsordfører, erhvervsuddannelsesordfører og handicapordfører fra 2015. Næstformand for Enhedslistens folketingsgruppe fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Studentereksamen, Helsingør Gymnasium, fra 1970 til 1973.

Sektorformand, FOA - Fag og Arbejde, fra 2005 til 2015.
Forretningsudvalgsmedlem, faglig sekretær, Pædagogisk Medhjælper Forbund, fra 1981 til 2005.
Faglig sekretær, Pædagogisk Medhjælper Forbund Frederiksborg Amt, fra 1978 til 1981.
Pædagogmedhjælper, Helsingør Kommune, fra 1976 til 1977.
Diverse kortvarige ufaglærte job, fra 1974 til 1975.


Tillidshverv
Medlem af hovedbestyrelsen for Pædagogisk Medhjælper Forbund/FOA 1976-2005. Medlem af uddannelses- og arbejdsmarkedsudvalget i LO fra slutningen af 1980’erne-2005, medlem af hovedbestyrelsen 2003-2005. Medlem af ledelsen i bl.a. Socialarbejdernes Fællesudvalg, Pædagogisk Kartel, Det Kommunale Kartel og Fagbevægelsen for Fred og Fagligt Ansvar fra midten af 1980’erne-2005. Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1995-1997 og fra 2012. Medlem af PASS - fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne og Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne 1996-2015. Medlem af styrelsen for International Børnesolidaritet 2005-2015, formand 2012-2015. Medlem af Rådet for Børns Læring 2013-2015.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Udvalget for Forretningsordenen
Undervisningsudvalget
Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen

Aktuelle ordførerskaber

Børneordfører
Erhvervsuddannelsesordfører
Handicapordfører
Undervisningsordfører
Ungdomsuddannelsesordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]