Venstre,
MF Jakob Engel-Schmidt, Venstre, Folketinget - Fotograf Steen Brogaard

Jakob Engel-Schmidt (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Direktør

Agerbovej 11, 2. th.
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4529
Mobil:
+45 6162 4014

Jakob Engel-Schmidt, født 24. oktober 1983 i Birkerød, søn af pottemager Henrik Schmidt og korrespondent Kirsten Engel Schmidt.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Omegns Storkreds fra 3. marts 2016.
Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Omegns Storkreds fra 15. august 2013 til 18. juni 2015.
Kandidat for Venstre i Lyngbykredsen fra 2010.


Parlamentarisk karriere
Uddannelses- og forskningsordfører og ligestillingsordfører.


Uddannelse og erhverv
Cand.merc i international business, Copenhagen Business School, fra 2004 til 2010.
Officer af reserven, Forsvaret, fra 2002 til 2004.
Matematisk student, Birkerød Gymnasium, fra 1999 til 2002.

Direktør, Niels Brock, fra 2015 til 2016.
Direktør, Dansk Iværksætterforening, fra 2012 til 2013.
International markedsrådgiver, Dansk Industri, fra 2009 til 2011.


Tillidshverv
Landsformand for Venstres Ungdom 2009-2011

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [02.11.2017]