Dansk Folkeparti,
Ib Poulsen - Fotograf Steen Brogaard

Ib Poulsen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

Havnebetjent

Grandetoften 9, Kallerup
7700 Thisted

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5149
Mobil:
+45 6162 4521
E-mailadresse:

Ib Poulsen, født 2. februar 1965 i Stenbjerg i Thy, søn af pensionist Anders Poulsen og pensionist Ketty Poulsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Nordjyllands Storkreds fra 20. januar 2015 til 27. februar 2015 (stedfortræder for Morten Marinus).
Kandidat for Dansk Folkeparti i Hjørringkredsen fra 2014.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Thistedkredsen 2011.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Aalborg Østkredsen 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Kjellerupkredsen fra 2005 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Fiskeriordfører fra 2015 og 2007-2011 og forsvarsordfører 2007-2011.


Uddannelse og erhverv
Skibsføreruddannelsen, Svendborg Navigationsskole, 1989.
10. klasses eksamen, Snedsted Skole, 1983.

Havnebetjent, Hanstholm.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Thisted Kommune fra 2002. Medlem af regionsrådet i Region Nordjylland 2005-2007.

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Fisker.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov uden løn fra Hanstholm Havn fra stilling som havnebetjent.

Aftaler med fremtidig arbejdsgiver

Aftale med Hanstholm Havn om tilbagevenden til stilling som havnebetjent.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]