Socialistisk Folkeparti,
Holger K. Nielsen - Fotograf Steen Brogaard

Holger K. Nielsen (SF)

Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4417
E-mailadresse:

Holger Kirkholm Nielsen, født 23. april 1950 i Ribe, søn af forstander Bertel Nielsen og Elin Nielsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Københavns Omegns Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 8. september 1987 til 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti i Københavns Amtskreds fra 8. december 1981 til 9. januar 1984.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Taastrupkredsen fra 2007.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Glostrupkredsen fra 1992 til 2006.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Rødovrekredsen fra 1984 til 1992.
Kandidat for Socialistisk Folkeparti i Gladsaxekredsen fra 1980 til 1984.


Parlamentarisk karriere
Udenrigsminister fra 12. december 2013 til 3. februar 2014.
Skatteminister fra 16. oktober 2012 til 12. december 2013.
Medlem af Folketingets Præsidium fra 28. november 2007 til 22. oktober 2012.
Medlem af Nordisk Råd 1982. Formand for Socialistisk Folkeparti 1991-2005.


Uddannelse og erhverv
Cand.mag. i samfundsfag og dansk, Københavns Universitet, 1979.
Studieophold ved universitetet i Beograd, Jugoslavien, 1978.
Statskundskab, 1. del, Aarhus Universitet, 1973.
Ophold på Snoghøj Folkehøjskole, fra 1969 til 1970.
Student, Ribe Katedralskole, 1969.
Bramming Kommuneskole, fra 1957 til 1966.

Fuldmægtig i Energiministeriet 1981 og 1984-1987.
Sekretær ved Gruppen af Kommunister og Beslægtede i EF-Parlamentet, fra 1979 til 1981.


Tillidshverv
Landsformand for Socialistisk Folkepartis Ungdom 1974-1977. Medlem af Socialistisk Folkepartis hovedbestyrelse 1976-1979 og 1984-2005, medlem af forretningsudvalget 1984-1987.


Publikationer
Medforfatter til bogen »Fornyelse i dansk politik - SF gennem 20 år«, 1979. Har skrevet »EF«, 1982, »EF, Europa og os!«, 1983, »Frihed i fællesskab«, 1994, »Venstrefløjen i en ny tid«, 2004, og »I venstre side - Erindringsglimt«, 2005.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Europaudvalget
Forsvarsudvalget
Europaudvalgets Underudvalg
Det Udenrigspolitiske Nævn
Udenrigsudvalget
Udlændinge- og Integrationsudvalget

Stedfortræder i
Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse
NATO's Parlamentariske Forsamling
OSCEs Parlamentariske Forsamling

Aktuelle ordførerskaber

EU-ordfører
Forsvarsordfører
Integrationsordfører
Udenrigsordfører
Udlændingeordfører
Udviklingsordfører

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

OL i London august 2012. Til dels finansieret af Dansk Idrætsforbund.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra Energistyrelsen.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [02.05.2018]