Dansk Folkeparti,
Henrik Thorup - Fotograf Steen Brogaard

Henrik Thorup (DF)

Statsrevisor, Dansk Folkeparti

Næstformand for Statsrevisorerne, direktør

Kærmindevej 31
2820 Gentofte

Tlf. privat:
+45 4040 8188
E-mailadresse:

Henrik Thorup, født 28. maj 1946 i Gentofte, søn af afdelingsbestyrer Chr. Mortensen og hustru Inge Drasbek. Gift med MF Pia Kjærsgaard


Parlamentarisk karriere
Statsrevisor fra 1. oktober 1998.
Næstformand for Statsrevisorerne fra oktober 2006.


Uddannelse og erhverv
Netværk og lederuddannelse, Dansk Management Center, 1994.
Målstyret salgsledelse 1 og 2, Mercuri International, 1994.
Driftsøkonomi, 1993.
Eksamineret assurandør, Forsikringshøjskolen, 1980.
Virksomhedsøkonomi, Merkonomstudiet, 1977.
Afsætningslære, Merkonomstudiet, 1975.
Handelsskole med fremmede sprog og forsikring, 1966.
Realeksamen, Hellerup Skole, 1963.

Selvstændig konsulentvirksomhed DanWrite, fra 1996 til 2003.
Salgschef, Post Danmark, fra 1993 til 1996.
Regionsleder, AI-Forsikring, fra 1988 til 1993.
Overassistent, Balticas Markedsføringsafdeling, fra 1981 til 1988.
Eksamineret assurandør, Baltica, fra 1977 til 1981.
Distributionschef, Cafca Kaffe-Import, fra 1969 til 1977.
Elev og assistent, Baltica, fra 1963 til 1969.


Tillidshverv
Medlem af Forbrugerrepræsentationen, NESA 1986-1990. Formand i Dansk Folkeparti, Gentofte/Hellerup-kredsen fra 1996. Medlem af Det Sociale Nævn, Københavns Statsamt 1998-2006. 1. viceamtsborgmester i Københavns Amtsråd 2002-2006. Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden fra 2006. Medlem af regionsrådet for Region Hovedstaden fra 2006, 2. næstformand 2006-2014, 1. næstformand fra 2014, medlem af forretningsudvalget fra 2006, medlem af udvalget vedrørende tværsektorielt samarbejde 2014-2015. Bestyrelsesmedlem i Danske Regioner fra 2007, næstformand i ad hoc-udvalg om demokrati og medlem af udvalget for regional udvikling 2010-2014, medlem af udvalget for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde og psykiatriudvalget 2014-2015. Bestyrelsesmedlem i PenSam 2008-2014, herunder formand for Pensionskassen for portører 2008-2010 og formand for Pensionskassen for sygehjælpere m.fl. 2010-2014. Medlem af Landstandlægenævnet fra 2007. Bestyrelsesmedlem i Copenhagen Capacity 2007-2010. Bestyrelsesmedlem i Amgros I/S 2008-2010. Medlem af Skatteankenævn Nærum fra 2010. Medlem af bestyrelsen for Pensionskassen for Sygeplejersker PKA fra 2010. Medlem af Kommunernes Lønningsnævn fra 2014. Formand for bevillingsnævnet i Gentofte Kommune fra 2014. Næstformand for Hovedstadens Letbane oktober 2015 - 31. december 2016.


Udmærkelser
Ridder af Dannebrogordenen 2008. Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen 2017.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [09.04.2018]