Socialdemokratiet,
Henrik Dam Kristensen - Fotograf Steen Brogaard

Henrik Dam Kristensen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. minister

Jyllandsgade 6
7200 Grindsted

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4048

Henrik Dam Kristensen, født 31. januar 1957 i Vorbasse, søn af smedesvend Ove Dam Kristensen og forretningsindehaver Gudrun Dam Kristensen. Gift med Bente Dam Kristensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Ribe Amtskreds fra 12. december 1990 til 7. juli 2004.
Kandidat for Socialdemokratiet i Horsenskredsen fra 2005.
Kandidat for Socialdemokratiet i Grindstedkredsen fra 1984 til 2004.


Parlamentarisk karriere
Beskæftigelsesminister fra 10. oktober 2014 til 28. juni 2015.
Transportminister fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013.
Socialminister fra 23. februar 2000 til 27. november 2001.
Fødevareminister fra 30. december 1996 til 23. februar 2000.
Landbrugs- og fiskeriminister fra 27. september 1994 til 30. december 1996.
Medlem af Folketingets Præsidium fra 3. februar 2016.
Præsident for Nordisk Råd 2016 og 2011. Medlem af Europa-Parlamentet 20. jul. 2004 - 15. okt. 2006. Formand for Socialdemokratiets folketingsgruppe 2013-2014.


Uddannelse og erhverv
Skoleleder, AOF Grindsted, fra 1988 til 1990.
Dansk Flygtningehjælp, Grindsted, fra 1986 til 1988.
Landpostbud, Vorbasse, fra 1978 til 1986.

Aktuelle udvalgsposter

Formand for
Nordisk Råd
Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne

Medlem af
Forsvarsudvalget
Udvalget for Forretningsordenen

Stedfortræder i
Det Udenrigspolitiske Nævn

1. næstformand
Folketingets Præsidium

Aktuelle ordførerskaber

Forsvarsordfører
Ordfører vedr. nordisk samarbejde

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]