Liberal Alliance,
Henrik Dahl - Fotograf Steen Brogaard

Henrik Dahl (LA)

Medlem af Folketinget, Liberal Alliance

Forfatter

J. Lauritzens Plads 3, 1. th.
6760 Ribe

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4912
Tlf. privat:
+45 3188 0310
Mobil:
+45 6162 4573
E-mailadresse:

Johan Henrik Dahl, født 20. februar 1960 i Vejlby-Risskov, søn af sognepræst Paul Dahl og lektor Inger Marie Dahl. Samlevende med Christina Yoon Petersen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Sydjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2014.


Parlamentarisk karriere
Udenrigsordfører, undervisningsordfører fra 2016, uddannelses- og forskningsordfører, landdistrikts- og øordfører og ordfører for afbureaukratisering fra 2015. Næstformand for Uddannelses- og Forskningsudvalget fra 2015.  


Uddannelse og erhverv
Ph.d., Copenhagen Business School, fra 1990 til 1993.
MA in Communications, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, fra 1985 til 1986 og fra 1987 til 1988.
Cand.scient.soc. (sociolog), Københavns Universitet, fra 1980 til 1987.
Sprogofficer (russisk), København, fra 1978 til 1980.

Forfatter og foredragsholder, København, fra 2009 til 2015.
Anmelder, Weekendavisen, fra 2009 til 2014.
Udviklingschef, Niras A/S, Allerød, fra 2008 til 2009.
Studievært, DR P1, København, fra 2004 til 2005.
Adjungeret professor, Copenhagen Business School, fra 2003 til 2008.
Medindehaver, Explora A/S, København, fra 1999 til 2008.
Forskningschef, AC Nielsen AIM, København, fra 1994 til 1998.
Adjunkt, Roskilde Universitetscenter, fra 1993 til 1994.
Adjunktvikar, Copenhagen Business School, fra 1990 til 1993.
Medieforsker, Danmarks Radio, fra 1988 til 1990.


Tillidshverv
Næstformand for Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark 1993-1994. Medlem af BioTIK-gruppen i Erhvervsministeriet 1997-2000. Medlem af Nyt Europas arbejdsudvalg 1998-2001. Medlem af Anti Doping Danmarks oplysningsudvalg 2000-2003. Medlem af Værdikommissionen 2011-2012.


Publikationer
Forfatter til »Hvis din nabo var en bil«, Akademisk Forlag, 1997, »Den kronologiske uskyld«, Gyldendal, 1998, »Mindernes land«, Gyldendal, 2005, »Den usynlige verden«, Gyldendal, 2008, »Spildte kræfter«, Gyldendal, 2011, og romanen »NT«, People’s Press, 2013. Medforfatter til »Marketing og semiotik«, Akademisk Forlag, 1993, »Borgerlige ord efter revolutionen«, Gyldendal, 1999, »Det ny systemskifte«, Gyldendal, 2001, »Epostler«, Gyldendal, 2003, og »Krigeren, borgeren og taberen«, Gyldendal, 2006. Tillige forfatter til en lang række bidrag til antologier og dagblade fra 1995.


Udmærkelser
Rosenkjærprisen 1998. Columbus-prisen 2000.

Aktuelle udvalgsposter

Næstformand for
Uddannelses- og Forskningsudvalget

Medlem af
Kirkeudvalget
Retsudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Undervisningsudvalget
Det Udenrigspolitiske Nævn
Udenrigsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Ordfører for afbureaukratisering
Uddannelses- og forskningsordfører
Udenrigsordfører
Undervisningsordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]