Dansk Folkeparti,
Henrik Brodersen - Fotograf Steen Brogaard

Henrik Brodersen (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

VVS-montør

Næstved Landevej 603
4243 Rude

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5116
Mobil:
+45 6162 4505
E-mailadresse:

Henrik Urban Brodersen, født 3. juni 1964 i Skælskør, søn af smedesvend Vagn Urban Petersen og husmor Mona Kirsten Petersen. Har datteren Katrine, født i 1995.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestsjællands Amtskreds fra 13. marts 2007 til 28. maj 2007.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestsjællands Amtskreds fra 27. oktober 2005 til 4. november 2005.
Midlertidigt folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Vestsjællands Amtskreds fra 1. marts 2005 til 16. juni 2005.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Faksekredsen fra 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Lollandkredsen fra 2010 til 2013.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Roskildekredsen 2007.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Holbækkredsen fra 2004 til 2006.


Uddannelse og erhverv
Uddannet VVS-montør, Skælskør, fra 1980 til 1984.

VVS-montør, Henrik Jensens VVS, Korsør, fra 2005 til 2007 og, fra 2011 til 2013.
Skraldemand, Skælskør, fra 1995 til 2005.
Tunnelborebisse, Jutlandia-Sprogø, fra 1990 til 1995.
VVS-montør, fra 1985 til 1990.
Livgarden, 1985.


Tillidshverv
Lokalformand for Dansk Folkeparti i Skælskør 1999-2006. Medlem af byrådet i Skælskør Kommune 2002-2006, 2. viceborgmester og medlem af økonomiudvalget. Medlem af Færgeselskabet Vestsjælland 2006-2010. Medlem af byrådet i Slagelse Kommune fra 2006, 2. viceborgmester 2006-2011, medlem af økonomiudvalget og udvalget for demokrati og politisk udvikling 2006-2010, medlem af teknik- og miljøudvalget og havneudvalget 2010-2014 og formand for landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget fra 2014. Medlem af SK Forsyning fra 2011. Medlem af regionsrådet i Region Sjælland 2014-2015. Medlem af bestyrelsen for I/S Fælleskøkkenet 2014-2015. Formand for Korsør Havn fra 2014.

Hvervregisteret

Lønnede bestyrelsesposter

Bestyrelsesformand i Korsør Havn, Amerikakajen 1, 4220 Korsør.

Bestyrelsesmedlem i SK-Forsyning, Lilleøvej 3, 4220 Korsør.

Bestyrelsesmedlem i Fælleskøkkenet I/S, Granitvej 1, 4990 Sakskøbing.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]