Det Konservative Folkeparti,
Henriette Kjær - Fotograf Henrik Sørensen

Henriette Kjær (KF)

Fhv. medlem af Folketinget, Det Konservative Folkeparti

Fhv. minister

Henriette Kjær, født 3. maj 1966 i Elsted, datter af journalist Flemming Anton Kjær og husmoder Karen Nielsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Storkreds fra 13. november 2007 til 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Århus Amtskreds fra 21. september 1994 til 13. november 2007.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Århus Østkredsen fra 1992 til 2007.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Skanderborgkredsen fra 1991 til 1992.
Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Århus Nordkredsen fra 1988 til 1991.


Parlamentarisk karriere
Minister for familie- og forbrugeranliggender fra 2. august 2004 til 16. februar 2005.
Socialminister og minister for ligestilling fra 27. november 2001 til 2. august 2004.
Trafikordfører 2005-2011. Politisk ordfører 2008-2011, kulturordfører 2007-2009, miljøordfører 1998-2001, sundhedsordfører og it-ordfører 1995-2001, forskningsordfører 1994-1995. Formand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe 2008-2011.


Uddannelse og erhverv
Bibliotekarstudiet på Biblioteksskolen, Aalborg, fra 1993.
Matematisk-samfundsfaglig student, Viby Amts Gymnasium, 1985.
Afsluttet 9. klasse på Brobjergskolen, Århus, 1982.

Ansat på Jyllands-Posten i diverse stillinger, senest i avisens arkiv og bibliotek, fra 1988.
Chauffør ved kurerfirmaet Budstikken, fra 1986 til 1987.


Tillidshverv
Formand for Konservativ Ungdom (KU) i Århus 1983-1986. Medlem af KU's forretningsudvalg 1985-1986. Medlem af Naturklagenævnet 2000-2001.


Publikationer
Medforfatter til »Det borgerlige gennembrud«, redigeret af Jens Heimburger og Jesper Fabricius, 1991, »Den europæiske nødvendighed: 37 vinduer mod fremtidens EU«, redigeret af Peter Nedergaard, Erik Boel og Lars Barfoed, 2002. Forfatter til bogen »Henriette Kjær – Indtil nu«, 2005.


Udmærkelser
Udnævnt som en af Morgendagens Globale Ledere (Young Global Leaders) af World Economic Forum, Schweiz 2003.


Biografien opdateres ikke længere fra 15. september 2011.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]