Enhedslisten,
Henning Hyllested - Fotograf Steen Brogaard

Henning Hyllested (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

Havnearbejder

Spangsbjerghaven 81
6700 Esbjerg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5010
Mobil:
+45 6162 5101

Henning Hyllested, født 28. februar 1954 i Esbjerg, søn af Ronald Søren Hyllested og Annegrethe Hyllested. Gift med beskæftigelsesvejleder Ina Birgitte Thygesen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Sydjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Enhedslisten i Esbjerg Bykredsen fra 2007.
Kandidat for Enhedslisten i Esbjergkredsen fra 1998 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Landdistrikts- og øordfører, turismeordfører fra 2015 og transportordfører fra 2011.  


Uddannelse og erhverv
Havnearbejder, Esbjerg Havn, fra 1981 til 2011.
Fabriksarbejder, Esbjerg, 1980.
Rejsesekretær, Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund, fra 1978 til 1980.
Fabriksarbejder, Esbjerg, fra 1973 til 1978.


Tillidshverv
Medlem af bestyrelsen for Havnearbejdernes Landsklub 2003-2012. Medlem af bestyrelsen for 3F Esbjerg Transport 2006-2012.

Hvervregisteret

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Aftale om orlov med Esbjerg Havn.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]