Socialdemokratiet,
Helle Thorning-Schmidt - Fotograf Steen Brogaard

Helle Thorning-Schmidt (S)

Fhv. medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Fhv. statsminister

Helle Thorning-Schmidt, født 14. december 1966 i Rødovre, datter af pensioneret lektor og cand.oecon. Holger Thorning-Schmidt og pensioneret kontorchef Grete Thorning-Schmidt. Gift med Stephen Kinnock.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds fra 13. november 2007 til 3. april 2016.
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østre Storkreds fra 8. februar 2005 til 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Østerbrokredsen fra 2003 til 2015.


Parlamentarisk karriere
Statsminister fra 3. oktober 2011 til 28. juni 2015.
Medlem af Folketingets Præsidium fra 3. juli 2015 til 2. februar 2016.
Medlem af Europa-Parlamentet 1999-2004. Formand for Socialdemokratiet 2005-2015.


Uddannelse og erhverv
MA i europæiske studier, Europakollegiet, fra 1992 til 1993.
Cand.scient.pol., Københavns Universitet, fra 1987 til 1994.

International konsulent, LO, fra 1997 til 1999.
Leder af Socialdemokratiets sekretariat i Europa-Parlamentet, fra 1994 til 1997.


Biografien opdateres ikke længere fra 4. april 2016.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]