Venstre,
Hans Christian Schmidt - Fotograf Steen Brogaard

Hans Christian Schmidt (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Fhv. minister

Friggsvang 3
6500 Vojens

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4572
E-mailadresse:

Hans Christian Schmidt, født 25. august 1953, søn af Ingrid A. Schmidt og Holger Schmidt.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Sydjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Folketingsmedlem for Venstre i Sønderjyllands Amtskreds fra 21. september 1994 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Haderslevkredsen fra 2007.
Kandidat for Venstre i Røddingkredsen fra 1994 til 2006.


Parlamentarisk karriere
Transport- og bygningsminister fra 28. juni 2015 til 28. november 2016.
Transportminister fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.
Fødevareminister fra 2. august 2004 til 12. september 2007.
Miljøminister fra 27. november 2001 til 2. august 2004.
Formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-2015. Tidligere medlem af Transportudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Miljøudvalget og Kirkeudvalget. Tidligere medlem af Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse. Miljøpolitisk ordfører 1995-2001. Formand for Venstres folketingsgruppe 2007-2010.


Uddannelse og erhverv
Lærereksamen, Haderslev Seminarium, 1977.
Hf-eksamen, Kolding Gymnasium, 1973.
Handelseksamen, Haderslev Handelsskole, 1971.
Realeksamen, Nustrup Skole, 1970.

Viceskoleinspektør, fra 1984 til 1994.
Lærer, fra 1977 til 1984.
Lærer, Vojens Musikskole, fra 1975 til 1994.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Vojens Kommune 1982-2001, formand for undervisnings- og socialudvalget 1990-1994 og 1998-2001, 1. viceborgmester 1998-2001. Medlem af Naturklagenævnet 1995-2001. Formand for Vojens Kultur- og Musikhus 2000-2001.

Hvervregisteret

Selvstændig virksomhed

Udlejning af ejerlejligheder.

Selskabsinteresser

Genmab.
Zealand Pharma.
Fingerprint B.

Aftaler med tidligere arbejdsgiver

Orlov fra viceskoleinspektørstilling i Haderslev Kommune.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]