Venstre,
Hans Andersen - Fotograf Steen Brogaard

Hans Andersen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Cand.merc.aud.

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4539
E-mailadresse:

Hans Nicolai Andersen, født 1. november 1974 i Hillerød, søn af fuldmægtig Uffe Andersen og klinisk diætist Inge Lise Andersen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Nordsjællands Storkreds fra 15. september 2011.
Folketingsmedlem for Venstre i Frederiksborg Amtskreds fra 20. november 2001 til 13. november 2007.
Kandidat for Venstre i Frederikssundkredsen fra 2012.
Kandidat for Venstre i Helsingørkredsen fra 1999 til 2012.


Parlamentarisk karriere
Beskæftigelsesordfører fra 2013, handicapordfører 2011-2013. Medlem af Beskæftigelsesudvalget, Kulturudvalget, Ligestillingsudvalget, Social- og Indenrigsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Transport- og Bygningsudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og § 71-tilsynet.


Uddannelse og erhverv
Cand.merc.aud., Handelshøjskolen i København, fra 1997 til 2000.
HA almen, Handelshøjskolen i København, fra 1994 til 1997.
Hhx, Frederikssund Handelsskole, fra 1991 til 1994.
6.-10. klasse, Kingoskolen, Slangerup, fra 1986 til 1991.
1.-5. klasse, Slangerup Skole, fra 1981 til 1986.

Business Controller, Berendsen Textil Service, fra 2008 til 2011.
Business Controller, Falck, fra 2000 til 2005.


Tillidshverv
Formand for Venstres Ungdom i Slangerup 1992-1999. Medlem af byrådet i Slangerup Kommune 1994-2000, 1. viceborgmester 1998-2000. Medlem af Frederiksborg Amtsråd 1998-2006, formand for socialudvalget 2002-2006. Formand for Frederiksborg Linnedservice A/S 1998-2001. Formand for Forebyggelsesrådet i Frederiksborg Amt 2002-2006. Formand for Venstres Landsorganisations socialpolitiske udvalg 2004-2006. Medlem af byrådet i Helsingør Kommune 2006-2013, formand for beskæftigelses- og erhvervsudvalget og medlem af børne- og ungeudvalget, gruppeformand for Venstres byrådsgruppe. Medlem af Region Hovedstaden 2010-2011. Medlem af byrådet i Frederikssund Kommune fra 2014.

Hvervregisteret

Medlemmet har ikke indsendt oplysninger i henhold til reglerne om registrering af folketingsmedlemmernes hverv og økonomiske interesser.

Kontakt med organisationer, virksomheder m.v.

På disse hjemmesider m.m. kan man følge med i, hvilke organisationer, virksomheder m.v. Hans Andersen (V) har kontakt til:

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [28.11.2017]