Socialdemokratiet,
Flemming Møller Mortensen - Fotograf Steen Brogaard

Flemming Møller Mortensen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Sygeplejerske, salgschef

Siemvej 8, Store Brøndum
9520 Skørping

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4013
Mobil:
+45 6162 4691

Flemming Møller Mortensen, født 3. juli 1963 i Store Brøndum, søn af præstegårdsforpagter Jens Møller Mortensen og sygehjælper Marie Kirstine Mortensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Nordjyllands Storkreds fra 13. november 2007.
Kandidat for Socialdemokratiet i Himmerlandskredsen fra 2007.


Parlamentarisk karriere
Sundhedsordfører og forebyggelsesordfører. Tidligere formand for Kulturudvalget og Sundhedsudvalget.


Uddannelse og erhverv
Lederuddannelse, Novartis, fra 2005 til 2007.
Salgsuddannelse, AstraZeneca, fra 2001 til 2004.
LiF-eksamen, 2002.
Specialuddannelse til anæstesisygeplejerske, Nordjyllands Amt, fra 1994 til 1996.
Sygeplejeskolen i Aalborg, fra 1984 til 1988.
Civilforsvarets gruppeføreruddannelse, Næstved, 1983.
Højere forberedelseseksamen, Aalborghus Statsgymnasium, fra 1980 til 1982.

Salgschef, fra 2005 til 2007.
Hospitalsspecialist, fra 2001 til 2005.
Afdelingssygeplejerske, fra 1997 til 2000.
Souschef, fra 1996 til 1997.
Anæstesisygeplejerske, fra 1994 til 1996.
Sygeplejerske i Grønland, 1994.
Sygeplejerske på Aalborg Sygehus 1992-1994 og 1988-1991.
Sygeplejerske ved spedalskhedshospital i Indien, 1992.


Tillidshverv
Medlem af Spedalskhedsmissionens bestyrelse fra 1992. Medlem af Skørping Byråd 2001-2007. Medlem af kommunalbestyrelsen i Rebild kommune 2007.

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

"Denmark on the global forefront in diabetes", i perioden den 7.-9. juli 2013, USA.
Giver: IDRF/Finn Kristensen.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]