Enhedslisten,
Finn Sorensen - Fotograf Steen Brogaard

Finn Sørensen (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5014
E-mailadresse:

Finn Sørensen, født 28. december 1946 i Tagensbo Sogn, søn af fabriksarbejder Erik Sørensen og fabriksarbejder Astrid Sørensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Københavns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Enhedslisten i Sundbyvesterkredsen fra 2015.
Kandidat for Enhedslisten i Utterslevkredsen fra 2011.
Kandidat for Enhedslisten i Kolding Nordkredsen 2007.
Kandidat for Enhedslisten i Vejle Sydkredsen 2007.


Uddannelse og erhverv
Ingen uddannelse.
Studier i dansk og engelsk, Københavns Universitet, fra 1967 til 1969.
Nysproglig student, 1965.

Næstformand, 3F Industri og Service, fra 2005 til 2011.
Formand, Bryggeriarbejdernes Fagforening i København, fra 1986 til 2005.
Bryggeriarbejder, Carlsberg Depot og Tuborg, fra 1978 til 1986.
Industriarbejder, Nordisk Kabel og Tråd, LK Nes, Dansk Sojakagefabrik, fra 1972 til 1978.
Skuespiller, forfatter og musiker, bl.a. i Røde Mor, fra 1968 til 1972.
Skiftende ufaglærte job, fra 1967 til 1972.


Tillidshverv
Medlem af arbejdsudvalget Fagbevægelsen mod Unionen fra 1991. Medlem af bestyrelsen for Carl Scharnbergs Uofficielle Fond fra 1997. Medlem af 3F's Palæstinanetværk fra 2007.


Publikationer
Har skrevet en lang række artikler i venstrefløjens medier, bl.a. i Dagbladet Arbejderen, Tidsskriftet Solidaritet og Kritisk Debat.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Beskæftigelsesudvalget
Europaudvalget
Færøudvalget
Grønlandsudvalget
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget

Stedfortræder i
Nordisk Råd
Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Aktuelle ordførerskaber

Beskæftigelsesordfører
EU's social- og beskæftigelsesordfører
Kommunalordfører

Hvervregisteret

Udenlandsrejser

2 dages konference i Forum Social Europe den 20.-21.
oktober 2011 i Bruxelles. Giver: GUE/NGL gruppen i EUparlamentet.

Oplæg for Alternativer.no den 18. juni 2012 i Oslo, Norge.
Giver: Alternativer.no.

Oplæg for Socialistiske Linke den 17. august 2012 i
Bielefeld, Tyskland.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [23.05.2018]