Enhedslisten,
Eva Flyvholm - Fotograf Steen Brogaard

Eva Flyvholm (EL)

Medlem af Folketinget, Enhedslisten

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5064
Mobil:
+45 6162 5771
E-mailadresse:

Eva Flyvholm, født 18. april 1981 i Nykøbing Falster, datter af Lars Flyvholm og Bodil Dalbro.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Enhedslisten i Sjællands Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Enhedslisten i Holbækkredsen fra 2012.


Parlamentarisk karriere
 


Uddannelse og erhverv
Cand.scient.adm. i offentlig administration og internationale udviklingsstudier, Roskilde Universitet, fra 2002 til 2009.
Student, Kalundborg Gymnasium, fra 1997 til 2000.
Folkeskole, Buerup og Høng, fra 1987 til 1997.

Politisk rådgiver, EU, forsvar og internationale forhold, Enhedslisten, fra 2009 til 2015.
Underviser, CEVEA og politisk sommerhøjskole, fra 2009 til 2014.
Studentermedhjælp, Undervisningsministeriet, fra 2006 til 2008.
Vikar i hjemmeplejen og plejehjem, Betaniahjemmet og Tornved Kommune, fra 2002 til 2006.
Vejarbejder, Vestsjællands Amts Vejvæsen, 2001.


Tillidshverv
Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse 2007-2010. Medlem af bestyrelsen på Jyderup Højskole fra 2012. Aktiv i gruppen Bevar Tølløsebanen fra 2014.

Aktuelle udvalgsposter

Medlem af
Forsvarsudvalget
NATO's Parlamentariske Forsamling
Uddannelses- og Forskningsudvalget
Undervisningsudvalget

Aktuelle ordførerskaber

Beredskabsordfører
Uddannelses- og forskningsordfører
Forsvarsordfører
It-ordfører
Telekommunikationsordfører

Hvervregisteret

Registreringer:

Medlemmet har ingen hverv eller økonomiske interesser omfattet af reglerne.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]