Venstre,
Esben Lunde Larsen - Fotograf Steen Brogaard

Esben Lunde Larsen (V)

Medlem af Folketinget, Venstre

Miljø- og fødevareminister

Miljø- og Fødevareministeriet, Børsgade 4
1215 København K

Ministertlf.:
+45 7254 6000
E-mailadresse:

Esben Lunde Larsen, født 14. november 1978 i Skjern, søn af landmand Knud Helge Larsen og kontorassistent Anna Grethe Larsen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Venstre i Vestjyllands Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Venstre i Ringkøbingkredsen fra 2008.


Parlamentarisk karriere
Miljø- og fødevareminister fra 29. februar 2016.
Uddannelses- og forskningsminister fra 28. juni 2015 til 29. februar 2016.
Uddannelses- og forskningsordfører 2012-2015 og SU-ordfører 2011-2013. Medlem af Europaudvalget og Miljøudvalget 2013-2015 og Uddannelses- og Forskningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-2015. Medlem af bestyrelsen for Venstres folketingsgruppe 2011-2015.


Uddannelse og erhverv
Erhvervs ph.d., Københavns Universitet og Grundtvigsk Forum, 2013.
Cand.theol., Københavns Universitet, 2008.

Politisk medarbejder, Venstres folketingsgruppe, Christiansborg, fra 2001 til 2007.
Efterskolelærer, Sædding Efterskole, fra 1998 til 1999.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune 2006-2013, viceborgmester 2009-2013, formand for videnudvalget 2009-2013. Medlem af Erhvervscentret Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 2009-2013. Formand for Anker Fjord Hospice 2014-2015.


Publikationer
Har skrevet artiklen »Var Menneske Først og Kristen så en mageløs opdagelse?« i »Menneske først - og hvad så?«, Vartovbogen 2011/2012, »Frihed for Loke saavelsom for Thor - N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv«, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 2012, »Forfulgte kristne - en folkelig, kirkelig og politisk opgave«, 2014, »An Ongoing Influence - The Political Application of Grundtvig's Ideas in the Debate on Danish Society 2001-2009« i »Building the Nation - N.F.S. Grundtvig and Danish National Identity«, 2014. Redaktør af »Fri, friere, Grundtvig«, Forlaget Vartov, 2011.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [30.10.2017]