Socialdemokratiet,
Erik Christensen - Fotograf Steen Brogaard

Erik Christensen (S)

Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

MF

Sommerbyen 78
5800 Nyborg

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 4036
Mobil:
+45 6162 4447
E-mailadresse:

Erik Skov Christensen, født 25. februar 1958 i Nyborg, søn af pensioneret matros Arno Christensen og pensioneret sygehjælper Bente Christensen. Gift med socialpædagog Vivi Rasmussen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Fyns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Socialdemokratiet i Odense Østkredsen fra 2014.


Uddannelse og erhverv
Lærer, Odense Lærerseminarium, fra 1980 til 1984.
Student, Nyborg Gymnasium, fra 1975 til 1978.
Folkeskole, 10. klasse, 1975.

Lærer, Vibeskolen, Ullerslev, fra 2009 til 2010.
Skoleleder, Baggensesskolen, Korsør, 2008.
Ungdomsvejleder, Bakkegårdsskolen, Langeskov, fra 1990 til 1998.
Lærer, Bakkegårdsskolen, Langeskov, fra 1984 til 1998.


Tillidshverv
Formand for Ullerslev Boldklub 1990-1994. Medlem af byrådet i Ullerslev Kommune 1994-1998, borgmester 1998-2007. Medlem af byrådet i Nyborg Kommune 2006-2015, borgmester 2010-2014.

CV
Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

biografiredaktionen@ft.dk

Udvalgsposter og ordførerskaber
Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

Forslag, taler og spørgsmål
Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

Hverv og økonomiske interesser
Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

Portrætfotos
Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Senest opdateret: [28.11.2017]