Dansk Folkeparti,
Dorthe Ullemose - Fotograf Steen Brogaard

Dorthe Ullemose (DF)

Medlem af Folketinget, Dansk Folkeparti

MF

Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Tlf. i Folketinget:
+45 3337 5140
Mobil:
+45 6162 4522
E-mailadresse:

Dorthe Lynge Ullemose, født 24. september 1964 i Aalborg, datter af ansat i Flyvevåbnet Kjeld Jensen og salgsassistent Hanne Lynge Jensen.


Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti i Fyns Storkreds fra 18. juni 2015.
Kandidat for Dansk Folkeparti i Svendborgkredsen fra 2015.


Uddannelse og erhverv
Pædagog, Aalborg, fra 1987 til 1990.
Hf, Rødovre, fra 1985 til 1987.

Socialpædagog, Juulgården Heldagsskole, Svendborg, fra 2000 til 2008.
Socialpædagog, Nørre Uttrup Skole, Nørresundby, fra 1991 til 2000.


Tillidshverv
Medlem af byrådet i Svendborg Kommune fra 2013, formand for § 18-udvalget og næstformand for udvalget for børn og unge.

Hvervregisteret

Lønnede stillinger, hverv el.lign.

Plejemor for Aarhus Kommune.

  CV
  Medlemmer af Folketinget samt stedfortrædere har alle en biografi på Folketingets hjemmeside.
  Folketingets Administration er ansvarlig for oplysningerne om medlemskab af Folketinget og regering.
  Det enkelte folketingsmedlem har ansvar for de øvrige oplysninger. Biografierne bliver løbende opdateret.
  Oplysningerne redigeres af Folketingets Administration. Du kan skrive til redaktionen på e-mailadressen

  biografiredaktionen@ft.dk

  Udvalgsposter og ordførerskaber
  Her vises folketingsmedlemmernes aktuelle udvalgsposter og ordførerskaber.
  Folketingets Administration modtager disse oplysninger fra folketingsgruppernes sekretariater og lægger dem på Folketingets hjemmeside.

  Forslag, taler og spørgsmål
  Folketingets Administration registrerer en række data om alle Folketingets parlamentariske dokumenter. Det gælder også medlemmernes navne, når de taler i Folketingssalen, stiller spørgsmål til ministrene og fremsætter forslag. På basis af disse registreringer linkes der på hver medlemsside til de sager, som det enkelte folketingsmedlem har været involveret i.

  Hverv og økonomiske interesser
  Registreringen af hverv og økonomiske interesser sker i Folketingets Lovsekretariat, der er den registeransvarlige enhed i Folketingets Administration. Det enkelte folketingsmedlem, der ønsker at være opført i registeret, har dog selv ansvaret for at indberette de relevante oplysninger. Det gælder også, når der sker ændringer i medlemmets hverv og økonomiske interesser.

  Registrerede medlemmer skal give meddelelse om nye eller ændrede oplysninger til Lovsekretariatet, senest en måned efter at de nye oplysninger foreligger, hvorefter Lovsekretariatet sørger for opdatering af registeret. Lovsekretariatet indhenter én gang årligt et fornyet samtykke til fortsat registrering fra de registrerede medlemmer. Ved spørgsmål om hvervregistret, kontakt Lovsekretariatet på telefon +45 3337 3112.

  Portrætfotos
  Ophavsretten til portrætfotos af folketingsmedlemmerne tilhører Folketinget. Portrætfotos af folketingsmedlemmerne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

  Senest opdateret: [28.11.2017]